ฉลาก หวาน มัน เค็ม คือ ฉลากที่ แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ในหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ โดยแสดงอยู่ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์

ฉลาก หวาน มัน เค็ม คือ ฉลากที่ แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ในหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ โดยแสดงอยู่ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์

พลังงาน
(กิโลแคลอรี)

น้ำตาล
(กรัม)

ไขมัน
(กรัม)

โซเดียม
(มิลลิกรัม)

แสดงอยู่ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์อาหาร สำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด ดังแสดงในสินค้าด้านล่าง

มันฝรั่งทอด
หรืออบกรอบ

ข้าวโพดคั่วทอด
หรืออบกรอบ

ข้าวเกรียบ/อาหาร
ขบเคี้ยวชนิดอบพอง

ขนมปังกรอบ/
แครกเกอร์/บิสกิต

เวเฟอร์สอดไส้

โดยในอนาคตจะขยายไปยังผลิตภัณฑ์อาหารชนิดอื่น ๆ ต่อไป

ฉลาก GDA ช่วยบอกให้รู้ว่าอาหาร ที่กำลังรับประทานมีพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมในปริมาณเท่าไร ค่าที่แสดงเป็นร้อยละจะทำให้ทราบว่า หากรับประทานอาหารนั้นแล้วจะได้รับ พลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ในปริมาณร้อยละเท่าไรของปริมาณที่ ควรรับประทานในหนึ่งวัน โดยมีเป้าหมายในแต่ละวันไม่ควร ได้รับเกิน 100%

เราสามารถเปรียบเทียบปริมาณ พลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ระหว่างผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกัน
และเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเราได้อย่างง่ายๆ ดังตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง

เมื่อต้องการควบคุมน้ำหนัก
ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี
พลังงานน้อยกว่า

หากกังวลเรื่องน้ำตาล
ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มี
น้ำตาลต่ำกว่า

ถ้าคุณกังวลเรื่องไขมัน
เกรงว่าจะมีไขมันใน
เลือดสูง ควรเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่ไขมันต่ำกว่า

หากเกรงว่าจะมีภาวะ
ความดันโลหิตสูง
ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี
โซเดียมน้อยกว่า

ฉลาก หวาน มัน เค็ม สามารถช่วยเรา ในการควบคุมอาหารที่เกินความต้องการ ของร่างกาย ซึ่งเป็นการช่วยให้เรา ปลอดจากโรคต่างๆ ด้วยนั่นเอง

โรคอ้วน

อาหารที่ไม่เหมาะสมคือ อาหารที่ให้พลังงานมาก ๆ ได้แก่ น้ำตาลไขมัน ผลไม้ที่มีรสหวาน

เบาหวาน

อาหารที่ไม่เหมาะสมคือ อาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบโดยตรงรวมทั้งน้ำผึ้ง และผลไม้รสหวานจัด

ความดัน

อาหารที่ไม่เหมาะสมคือ อาหารที่มีรสเค็มอาหารที่มีโซเดียมสูงเช่น ขนมปังกรอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

โรคหัวใจ

อาหารที่ไม่เหมาะสมคือ อาหารที่มีไขมันสูงอาหารที่เค็มจัด หวานจัดและควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทของทอด ของมัน